top of page
Sunset over the Mountains

ממלחמה לשלום במערכות יחסים

ואיך אתם יכולים להשפיע על  איכות מערכות היחסים בחייכם

לא מבינים אותך?

המילים הנכונות בורחות,

והתדר בשיחה נהיה כבד ומתסכל?

 

בזוגיות, במשפחה, עם הילדים או ההורים או אפילו במקום העבודה -

כולנו נתקלים במצבים מתסכלים בין אישיים.

יש טכניקות פשוטות וקלות ליישום שיעזרו לכם להתמודד עם המצבים האלו.

אוסף של כלים לשינוי והעלאת התדר שלכם בזמן קונפליקט

שיביאו לתוצאות חיוביות ויאפשרו לכם לשמור על שלוה.

מה תלמדו?
הבעיה העיקרית איתה אנחנו מתומדדים היא שלא מבינים אותנו.
המסר הרצוי נתקע, המילים הנכונות נעלמות מהמוח ואנחנו נשארים רק עם הכעס.
השיח הופ
ך לכבד רגשית, ואנחנו כבר לא ממש זוכרים מה רצינו לומר.
בסדרת הסרטונים תלמדו לזהות מה עוצר אתכם ואיך לשנות את זה.
תקבלו טכניקות לשחרור מחשבות ורגשות שליליים ואיך להחליפם ברגש חיובי,
ובסופו של דבר - איך להגיע מוכנים מראש לקונפליקט הבא ולצאת ממנו בשלום :) 

bottom of page